XXIX. Mezinárodní Komeniologické Kolokvium

15.-16. 10. 2014

Hus, Komenský a česká reformace

Comenius-Kolloquium 2014
Ioannes Huss. Muzeum Jana Amose Komenského

 

 

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
Tel +420 572 63 22 88-9
Email muzeum@mjakub.cz
Web www.mjakub.cz

 15. 10. 2014

9.00 – 10.00
Muzeum, sloupový sál
prezence účastníků

10.00 – 10.30
zahájení
– Pavel Popelka, ředitel muzea

– podpis projektu „Komenského cesty“

Dům dětí a mládeže

10.30 – 10.45
– Pavel Floss, Josef Válka – slovo k aktuálnímu tématu a diskusích o husitství na minulých kolokviích

10.45 – 11.10
– Miloslav Pojsl – Hereze nebo svobodná cesta k Bohu

11.10 – 11.35
– Jan Herůfek – Vojtěch Raňkův z Ježova a počátky české reformace

11.35 – 12.00
– Vít Hlinka – Hus a eschatologie

12.00 – 12.15
diskuse

12.15 – 13.15
oběd

13.15 – 13.40
– Roman Mnich – „Exustus non convictus“: Hus und Hussiten bei den Ostslawen

13.40 – 14.05
– Jiří Just – Jan Hus v historické a obnovené jednotě bratrské

14.05 – 14.30
– Petr Melmuk – Hus a husitství v recepci české reformace 17. a 18. století

14.30 – 14.55
Jana Hubková – Jan Hus v letákové publicistice 17. století
14.55 – 15.20
diskuse + přestávka na kávu

15.20 – 15.45
– Andrzej Borkowski – The image of John Hus in Mary Konopnicka’s poetry

15.45 – 16.10
– Georgij Melnikov – Husitství a jeho dědictví v koncepci českého státu Pavla Stránského

16.10 – 16.35
– Danuta Szymonik – Die Reformation der Kirche und Gesellschaft bei Hus und Comenius

16.35 – 17.00
– Manfred Richter – Vordenker der Vollendung aller Reformationen des 2. Jahrtausends

17.00 – 17.15
diskuse
Sloupový sál muzea

18.30
– Jakub Smrčka – uvedení výstavy Jan Hus 1415 a 600 let poté

19.00
Vystěhovalecké písně . Vystěhovalectví do Ameriky ve slovácké lidové písni
16. 10. 2014

8.30 – 8.55
– Jiří Žůrek – Hus v Cerroniho sbírce Scriptores Regni Bohemiae

8.55 – 9.20
– Libor Bernát – Ján Kvačala jako husitolog

9.20 – 9.45
– Kateřina Šolcová – Myšlenka přirozenosti umění v díle Johanna Heinricha Alsteda

9.45 – 10.10
diskuse + přestávka na kávu

10.10 – 10.30
– Martin Steiner – Obraz Jana Husa v díle J. A. Komenského

10.30 – 10.55
– Radim Červenka – Hříšný člověk v dílech utrakvistických autorů a v Labyrintu J. A. Komenského

10.55 – 11.20
– Bernhard Stalla – Der Reformator Jan Hus und der Einfluss der hussitischen Schulen auf das Denken von Comenius für die Pädagogische Erneuerung und Reform der Schulen

http://www.comenius-expertenforum.de/wp-content/uploads/Thesenpapier-Comenius-Kolloquium-2014.pdf

 

diskuse
11.20 – 11.35

oběd
11.35 – 12.30

12.30 – 12.55
– Jana Uhlířová – Husovy podněty pro výchovnou koncepci J. A. Komenského

12.55 – 13.00
– Svetlana Marčukova – Die tschechische Kultur von 16. – 17. Jahrhunderten. Die Bildung von pädagogische Systeme von Comenius während gesellschaftlichen Umbruchs.

13.10 – 13.35
– Anna Denschikova – Základy vyučování rodné řeči: Hus – Komenský – současnost

13.35 – 13.50
diskuse + přestávka na kávu
13.50 – 14.15
– Aleš Prázný – Hus a Komenský ve výkladu T. G. Masaryka

14.15 – 14.40
– Vít Machálek – Hus a Komenský v Masarykově ideologii českých dějin

14.40 – 15.05
– Jiří Beneš – Husova Řeč o míru a Komenského irénismus

15.05 – 15.30
závěrečná diskuse