XXX. Mezinárodní Komeniologické Kolokvium

12.-13. 10. 2016

Fines – Limes – Termini
Hranice mezi filosofickou kategori√≠, soci√°ln√≠ interakc√≠ a kartografick√Ĺm z√°pisem

Comenius-Kolloquium-2016
Komensk√Ĺ, Jan Amos: Vestibulum rerum et linguarum, Amsterdam 1673, p. 63. Muzeum Komensk√©ho Uhersk√Ĺ Brod

 

 

 

 

Muzeum Jana Amose Komensk√©ho Uhersk√Ĺ Brod
Filozofick√Ĺ √ļstav AV ńĆR v Praze
Centrum pro pr√°ci s patristick√Ĺmi, stŇôedovńõk√Ĺmi a renesanńćn√≠mi texty pŇôi CMTF UP v Olomouci

Muzeum Jana Amose Komenského
PŇôemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSK√Ě BROD
ńĆesk√° republika, EUROPE
Tel +420 572 63 22 88-9
Email www.mjakub.cz
Web muzeum@mjakub.c

12. 10. 2016

Muzeum, Sloupov√Ĺ s√°l

8.30 ‚Äď 8.40 Zah√°jen√≠

8.40-9.15¬† JiŇô√≠ Mit√°ńćek ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Bitva na Luck√©m poli

DŇĮm dńõt√≠ a ml√°deŇĺe

9.30 ‚Äď 10.00¬†¬† MiloŇ° Ňėezn√≠k
Koncepty hranice, hranińćn√≠ studia a historiografie v mezin√°rodn√≠m kontextu

Teritori√°ln√≠ hranice a jej√≠ vn√≠m√°n√≠ v ran√©m novovńõku

10.00 ‚Äď 10.25¬†¬† Thomas Richter ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Die territoriale Grenze als M√∂glichkeit konfessioneller Entfaltung. Ein Versuch zur Verschiebung des Grenzverlaufs zwischen der Reichsstadt Aachen und den niederl√§ndischen Generalstaaten als Teil eines Konflikts um die Aus√ľbung des protestantischen Gottesdienstes (1663)

10.25 ‚Äď 10.50 ¬†¬†Tom√°Ň° Knoz ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Hranice v¬†Komensk√©ho dobńõ a v¬†Komensk√©ho kraji

11.50 ‚Äď 11.15¬†¬† Lenka Nov√°kov√° ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Hranice v kaŇĺdodenn√≠m Ňĺivotńõ obyvatel hukvaldsk√©ho panstv√≠ ve druh√© polovinńõ 17. a v 18. stolet√≠

11.15-11.25 ¬†Zdenńõk Vybiral ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Uhersk√° vojensk√° hranice v myŇ°len√≠ ¬†ńćesk√© Ň°lechty konce 16. stolet√≠. Pojem geografick√Ĺ – kulturn√≠ – vojensk√Ĺ?

11.25 ‚Äď 11.45¬†¬† Diskuze
11.45 ‚Äď 13.00¬†¬† Obńõd

Literární, konfesijní a teologicko-filosofické vymezování hranice

13.00 ‚Äď 13.25¬†¬† Jan ńĆervenka ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Polemika nebo dialog? Vymezov√°n√≠ konfesion√°ln√≠ch hranic v 15. stolet√≠

13.25 ‚Äď 13.50¬†¬† Radim ńĆervenka ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† HŇô√≠ch jako hranice mezi konfesemi v¬†ńćesk√Ĺch zem√≠ch pŇôed B√≠lou horou

13.50 ‚Äď 14.15 ¬† Andrzej Borkowski ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Cross Border Experience In Baroque Memoir Prose¬†(Avvakum Petrov ‚Äď Jan Chryzostom Pasek)

14.15 ‚Äď 14.35 ¬† Diskuze
14.35 ‚Äď 14.45 ¬† PŇôest√°vka na k√°vu

Filosofické diskursy a tematizace hranice

14.45 ‚Äď 15.10 ¬† Jozef Matula ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Hranice medzi m√Ĺtom a filozofiou v diele Leona Ebrea (1460‚Äď1535)

15.10 ‚Äď 15.35 ¬† Petr Pavlas ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Slovo jako definice: Komensk√©ho logick√Ĺ purismus

15.35 ‚Äď 16.00 ¬† Petr VodeŇ°il ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Kontinuita, tradice a revoluce (Burkova konzervativn√≠ alternativa revoluńćn√≠ch principŇĮ)

16.00 ‚Äď 16.25 ¬† Tom√°Ň° Nejeschleba ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Hranice mezi katolictv√≠m a nekatolictv√≠m. MyŇ°lenkov√© j√°dro teologick√Ĺch polemik Valeriana Magniho

16.25 ‚Äď 16.45 ¬† Diskuze

od 19.00¬†¬† KoŇ°t v√≠na – Blatel, cimb√°lov√° muzika Danaj

13. 10. 2016

DŇĮm dńõt√≠ a ml√°deŇĺe

Kartografick√Ĺ diskurs hranice a Komensk√©ho mapa Moravy

9.00 ‚Äď 9.25¬†¬† Lenka Ňėezn√≠kov√° ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Hranice jako soci√°ln√≠ instituce a kartografick√° figura v¬†ranńõ novovńõk√© imaginaci prostoru

9.25 ‚Äď 9.50¬†¬† Josef Chr√°st ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Komensk√©ho mapa Moravy pohledem souńćasn√Ĺch geoinformańćn√≠ch technologi√≠

9.50 ‚Äď 10.15¬†¬† Helena Kov√°Ňôov√° ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†VinaŇôi a v√°leńćn√≠ci ‚Äď nńõkolik pozn√°mek ke grafick√© v√Ĺzdobńõ Komensk√©ho map Moravy

10.15 ‚Äď 10.35 ¬† Diskuze ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†10.35 ‚Äď 10.45 PŇôest√°vka na k√°vu

PŇôekrańćov√°n√≠ hranice jako soci√°ln√≠ praxe a myŇ°lenkov√° operace

10.45 ‚Äď 11.10 ¬† Bernhard Stalla ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Die¬† Grenze¬† zwischen¬† L√§ndern,¬† Nationen¬† und¬† Konfessionen¬† und¬† das¬† Grenz√ľberschreitende Denken von Jan Amos Komensk√Ĺ/Comenius zur Reform von Staat und Gesellschaft, Kirche und Schule

Vortragspräsentation Comenius- Kolloquium-2016

11.10 ‚Äď 11.35 ¬† Marta Vinnaine Vekony ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Innovations in Methods of Teaching Languages: Comenius and Young Learners

11.35 ‚Äď 12.00 ¬† Judit Kelemen ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Music education without borders

12.00 ‚Äď 12.20¬†¬† Diskuse
12.20 ‚Äď 13.30¬†¬† Obńõd

DŇĮm dńõt√≠ a ml√°deŇĺe

Topos hranice v Komensk√©ho dobńõ, Ňĺivotńõ a d√≠le

13.30 ‚Äď 13.55 ¬† Manfred Richter ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Menschen, Sprachen, Gedanken ‚Äď Raum und Zeit. Grenzen und Grenz√ľberschreitungen bei Comenius

13.55 – 14.20 ¬† Andreas Lischewski ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Die Ver-R√§umlichung der Pansophia Ein mentalit√§tsgeschichtlicher Beitrag zur geistigen Biographie des Jan Amos Komensk√Ĺ
The spatialization of Pansophia. A mentality-historical lecture about the mental biography of Jan Amos Komensk√Ĺ

14.20 ‚Äď 14.45 ¬† Jan ńĆ√≠Ňĺek ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Komensk√©ho napraven√° spoleńćnost a jej√≠ limity

14.45 ‚Äď 15.00¬†¬† Diskuze

Z√°vńõreńćn√© slovo